ZWEM- & WATERPOLOVERENIGING Nijkerk

header03.jpg

Instagram pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkFacebook pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkTwitter pagina Zwem- en Waterpolovereniging Nijkerk

Het bestuur leidt “Flevo” en bestaat uit het dagelijks bestuur en een afvaardiging van verschillende commissies en de ledenadministratie.
Het bestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Het bestuur

 • is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging
 • organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarin
  • zij verantwoording aflegt van haar functioneren
  • de jaarplannen van de commissies worden gepresenteerd
  • het beleid voor het komende jaar wordt besproken
  • zij verantwoording aflegt voor het financiële beleid
  • de nieuwe begroting wordt gepresenteerd.
 • sluit met gekwalificeerde trainers overeenkomsten af om aan de vraag naar trainingsbehoefte te voldoen, maar is ook primair verantwoordelijk voor exit trajecten van trainers. Dit wel in goed overleg met de betreffende commissies
 • coördineert en controleert de werkzaamheden van de commissies
 • controleert en accordeert de jaarlijkse verenigingsbegroting.

Organigram bestuur NWV Flevo

Volg deze link voor de contactpagina van het bestuur