ZWEM- & WATERPOLOVERENIGING Nijkerk

header07.jpg

Instagram pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkFacebook pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkTwitter pagina Zwem- en Waterpolovereniging Nijkerk

Het bestuur laat zich ondersteunen door commissies. Deze voeren onder verantwoording van het bestuur verschillende taken uit. De commissies dragen geen eindverantwoording, maar doen voorstellen aan het bestuur. Het bestuur toetst de voorstellen aan het beleid en keurt ze op basis daarvan goed of stelt ze bij. De commissies binnen “Flevo” waarvoor deze eindverantwoording geldt zijn:

 • zwemcommissie;
 • waterpolocommissie;
 • sponsorcommissie;
 • communicatiecommissie;
 • kascommissie.

De zwemcommissie

Bestaat uit minimaal 5 leden. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van:

 • alle zwemtrainingen;
 • wedstrijden (officiële en officieuze);
 • overige zwemactiviteiten;
 • trainers/officials/vrijwilligers van de zwemafdeling

De waterpolocommisie:

Bestaat uit minimaal 4 leden die zorg dragen voor:

 • alle waterpolotrainingen;
 • wedstrijden competities / toernooien / oefenwedstrijden / minipolo / pupillenpolo;
 • begeleiding van tuchtzaken;
 • aanstelling van trainers / W-officials /scheidsrechters/ vrijwilligers;
 • continuatie en voortbestaan van alle teams in lopende en komende competitie.

De sponsorcommissie

Deze bestaat uit minimaal 3 leden die verantwoordelijk zijn voor:

 • genereren van geld middels organiseren van activiteiten;
 • genereren van geld door sponsoring.

De communicatiecommissie

Deze bestaat uit minimaal 3 personen die verantwoordelijk zijn voor:

 • PR en publiciteit;
 • de inhoud van de website actueel houden (www.flevo-nijkerk.nl);
 • verspreiden van een nieuwsbrief 4x per seizoen
 • beheren van de e-mailadressen binnen de vereniging

De ledenadministratie

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor:

 • het voeren van een actuele administratie van alle ledengegevens;
 • zorgt voor een brief ter verwelkoming van nieuwe leden;
 • zorgt voor een dankbrief bij opzeggingen;
 • zorgt voor verspreiding van een actuele ledenlijst;
 • voor de gehele ledenadministratie samen met de penningmeester.

De kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor:

 • controle van de financiële stukken van de penningmeester;
 • melden van misstanden bij het dagelijks bestuur;
 • het jaarlijks decharge verlenen van het bestuur in de Algemene Leden Vergadering.