ZWEM- & WATERPOLOVERENIGING Nijkerk

header06.jpg

Instagram pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkFacebook pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkTwitter pagina  Zwem- en Waterpolovereniging Nijkerk

Vroeger … (da's een teken dat je ouder wordt; je gaat zinnen maken die met "Vroeger…" beginnen), vroeger was het leven overzichtelijk. Complete families zaten óf bij de zwemclub, óf bij de schaakclub, óf bij de fanfare. Meestal met als belangrijkste reden dat het clubgebouw vlak om de hoek was. Maar anno 2017 is alles sneller, dynamischer en ingewikkelder. Iedere vrije minuut moet op een georganiseerde manier ingevuld worden. Kinderen van 6 jaar zitten op zoveel sportclubs dat ze collectief in training lijken te zijn voor de moderne vijfkamp. Als ze ouder worden wordt het nog erger.

Gevolg … mensen die bereid zijn hun vrije tijd in één vereniging te stoppen zijn haast niet meer te vinden. Bij het wedstrijdzwemmen zie je bijvoorbeeld dat altijd dezelfde, kleine groep vrijwilligers (ouders) gevraagd wordt om wat te doen voor de vereniging. Soms hele simpele dingen, het lopen van kaartjes bij wedstrijden, het zitten bij de valse startlijn e.d. Soms zaken die wat meer aandacht vragen, het meehelpen aan het organiseren van wedstrijden, contacten onderhouden met andere organisaties, tijdwaarnemer. Als vrijwilligers stoppen, is het soms erg lastig om voor vervanging te zorgen. Een brede groep vrijwilligers zou welkom zijn.

Toch nog even terugkomen op het probleem van het “multiclub tijdperk”: hoe kom je aan vrijwilligers? Ik denk dat we de oplossing moeten zoeken in oude wijsheden als "alle kleine beetjes helpen" en "vele handen maken licht werk". De club redt het niet zonder vrijwilligers. Als lid dek je met de contributie alleen directe kosten af: badhuur, KNZB, betaalde trainers.

Het grootste deel van het verenigingskader wordt op geen enkele manier betaald. Hier geldt het ruilhandelprincipe: de club doet iets voor jou als jij op de juiste momenten iets voor de club doet. De enige manier waarop de club op langere termijn kan blijven bestaan is door het werk te verdelen over meer mensen. Praat eens met een lid van het bestuur of van een commissie over hoe jij als zwemmer of u als ouder een bijdrage zou kunnen leveren.

Gedicht

Vrijwilliger zijn……
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
Een heel erg goed gevoel!