ZWEM- & WATERPOLOVERENIGING Nijkerk

header08.jpg

Instagram pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkFacebook pagina Zwem- en Waterpolovereniging NijkerkTwitter pagina  Zwem- en Waterpolovereniging Nijkerk

De Stentor woensdag 19-09-2012

Hanekamp overwint angst in het doel

STAND- IN Jonge keepster hoopt tijdelijke taak in vrouwenteam van waterpoloclub Flevo om te zetten in definitieve,

Plankenkoorts? Welnee! On­bevangen heeft keepster Margot Hanekamp bij de vrouwen van Flevo de plaats ingenomen van ‘moeder’ Vi­vian Haandrikman.

Margot Hanekamp

Keepster Margot Hanekamp is met haar zeventien jaar de jongste speelster in het beste zevental van de Nijkerkse waterpoloclub Flevo, dat in de tweede districtsklasse uitkomt. (foto Studio Kastermans)


door Hans Vos NIJKERK – Haar uitvoering in Flevo 1 werd afgelopen zaterdag geen zenuwspel verdeeld over vier periodes. ,,Ik kreeg er juist een enorme boost van’’, zegt Margot Hanekamp, de pas zeventien jaar geworden Nij­kerkse, voor wie de start van deze waterpolocompetitie een bijzon­der tintje kreeg. Met verve verde­digde zij het doel van het beste ze­vental onder de vrouwen van haar lokale club.

Haar debuut had zij vorig seizoen al eens gemaakt in nagenoeg het­zelfde team. Overtuigd van haar kunnen opende zij het nieuwe sei­zoen in de doelpuntrijke thuiswed­strijd tegen Thetis in Bad Bloemen­dal. In het afsluitende part leken de Nijkerksen in hun kennisma­kingsduel in de tweede districts­klasse te bezwijken onder de toe­nemende offensieve druk van de tegenstandsters uit Gendt. Die ni­velleerden in het laatste kwart van de boeiende confrontatie de daar­vóór opgelopen achterstand ( 6- 6) en waren van zins een beslissing te forceren.

Dankzij het solide keeperswerk van Margot Hanekamp kwam er in de enerverende slotseconden voor Flevo geen nadelige verande­ring meer in de score. Zij verijdel­de ook het laatste wanhoopsschot van Thetis. Het behaalde punt werd gekoesterd, ook en vooral door de dappere stand-in die de plaats innam van de ervaren Vi­vian Haandrikman. De eerste keep­ster van Flevo is recentelijk beval­len van een tweeling en kan om die reden voorlopig haar sportieve plichten niet nakomen. Margot Ha­nekamp nam haar kans waar.

,,Het ging me goed af. Ik heb er veel positieve energie van gekre­gen en wil er in de komende wed­strijden ook lekker voor gaan’’, zegt zij met een tevreden lach op het gezicht. ,,Natuurlijk is het spel­niveau veel hoger dan ik ben ge­wend. Maar voor mij is dat een kick om goed mijn best te doen, als de jongste van het team.’’

Eigenlijk hoopt Margot Hanekamp het tijdelijke karakter van haar op­tredens in het eerste vrouwen­team van Flevo nog dit seizoen om te kunnen zetten in een defini­tieve taak. ,,Ik hoop er een sportie­ve strijd van te maken.’’

Aan ambities geen gebrek. Tot voor kort besteedde zij nog meer tijd aan haar sport, trainde zij op zondagen vele uren achtereen in Ede in het GelreWaterpolo-oplei­dingscentrum (WOC). Bovendien draaide zij mee in krachtmetingen metWOC-meisjesteams uit ande­re districten.

Haar opleiding videotechniek aan het ROC A12 in Ede maakt het voor Margot Hanekamp praktisch onmogelijk om naast de clubtrai­ningen nog veel tijd te besteden aan de bondsopleidingen, hoe jam­mer zij dat ook vindt. ,,Ik ben er veel beter door gaan spelen. Mis­schien zit hetWOC er voor mij nog wel eens in. Voor mijn eigen ontwikkeling zou dat heel goed zijn. Het is zwaar, kost veel door­zettingsvermogen, maar is zeker de moeite waard.’’

Sinds een jaar legt Margo Hane­kamp zich weer serieus toe op kee­pen. Als meisje van negen dat aan wedstrijdzwemmen deed, switch­te zij naar het waterpolo. ,,Ik be­gon gelijk als keepster. Maar ik kreeg een bal in mijn gezicht en werd bang in het doel, waarop ik besloot veldspeelster te worden.

Uit nood geboren heb ik weer een ommezaai gemaakt. Als reserve lag ik al wel eens in de goal.’’

Specifieke keeperstraining kreeg en krijgt zij bij Flevo sporadisch, af­wisselend van Ramon den Boer en Rogier Koenderink. ,,Ik doe het vooral op eigen kracht, wat ik niet erg vind. Voor mij is de band met het team belangrijker. Ik train het liefst in teamverband.”

‘Maar ik kreeg een bal in mijn gezicht en werd bang in het doel’

Bron: de Stentor 19-09-2012

 

 

Sponsoren